Ferro's Ximnasio

Accesibilidade

Ferro’s Ximnasio comprometeuse a facer accesible a súa páxina web, de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público. Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://ferrosximnasio.com

Estado de conformidade

Esta web cumpre parcialmente co RD 1112/2018 polas excepcións e faltas de conformidade dos aspectos sinalados no punto seguinte.

Contido non accesible

Non se pode acceder ao contido recollido a continuación debido ao seguinte:

Incumprimento do RD 1112/2018

Podería haber documentos ofimáticos en PDF e outros formatos publicados despois do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente os requisitos de accesibilidade. Desde o formulario de contacto pódense solicitar documentos totalmente accesibles para formalizar queixas e consultas. Pode haber erros de código de edición específicos nalgunha páxina web.

Carga desproporcionada

Non se aplica.

O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable

Podería haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se realizaron esforzos para garantir que a maioría deles cumpran.

Preparación para a próxima declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 29 de novembro de 2023. O método utilizado para elaborar a declaración foi unha autoliquidación realizada pola propia organización.

Observacións e información de contacto
Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como, por exemplo:

Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web
Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
Facer calquera outra pregunta ou suxestión de mellora en relación á accesibilidade do sitio web
a través do formulario de contacto desta web ou a través do número de teléfono (+34) 986 78 03 99 Podes enviar:
Reclamación relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
Solicitude de información accesible relacionada con:
Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.
Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade porque impón unha carga desproporcionada

Na Solicitude de información accesible deberán especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que nos permitan comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

Contido opcional

Este portal está deseñado para poder cambiar o tamaño e a cor do texto, así como o fondo da páxina mediante as opcións de configuración estándar do navegador. Se queres cambiar o tamaño da fonte do texto nos principais navegadores gráficos, utiliza os seguintes menús:

Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
Opera: Ver > Zoom
Safari: Ver > Amplía o texto
Chrome: controla a páxina actual > Tamaño do texto
Para cambiar o tamaño de todo na páxina:
Ctrl + + para aumentalo
Ctrl + – para diminuílo
Ctrl + 0 restaura o tamaño do texto orixinal
Se o que queres é anular a folla de estilo ou modificar a cor do texto, podes consultar a páxina Como cambiar o tamaño ou as cores do texto da WAI, que se pode ler traducida ao castelán en Como cambiar o tamaño ou as cores do texto?